WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Matematik (Inledning)
  - Beteckningar och symboler
  - Grekiska bokst. - Romerska tal
Storheter
  - Tal (abstrakt storhet) - Talsystem
  - Talbeteckningar
  - Tallinje
  - Bråk
  - Talföljder - Serier
  - Komplext tal
  - SI enheter
  - Metrologi
Aritmetik
  - Addition
  - Subtraktion
  - Multiplikation
  - Division
  - Delbarhet - Multipel - Prefix
  - Potens - Rot
  - Rot - Kvadratrot - Kubikrot
  - Logaritm
  - Talet e (nepers tal, Eulers tal)
  - Proportion
  - Gyllene snittet
  - Procent - Ränta
  - Närmevärde, Avrundning
Algebra
  - Uttryck
  - Ekvationer
  - Intervall - olikheter
  - Partialbråk
  - Determinant
  - Iteration - Numeriska metoder
Analys
  - Funktioner
  - Avbildning
  - Periodiska funktioner
  - Grafer - Grafiska lösningar
  - Gränsvärde
  - Derivata - Derivering
  - Integraler
 
Mängder
Kombinatorik
Vektorer
Vektorfält
Matriser
 
Formelsamlingar
  - Area och omkrets
  - Triangelsolvering
  - Rätvinkliga trianglar 
  - Snedvinkliga trianglar
  - Derivator
Geometri - Grundbegrepp
  - Geometriska axiomer
  - Geometriska storheter
  - Vinklar
  - Cirkel
  - Triangel
  - Triangelsolvering
  - Fyrhörningar
  - Polygon
  - Rymdgeometri
  - Polyeder
  - Cylindrar, koner
  - Rotationsytor och rotationskroppar. Klotet
  - Geometri - Praktiska tillämpningar
Trigonometri
  - Hyperboliska funktioner
  - Tidsperiodiska storheter
Analytisk geometri
  - Koordinatsystem i planet
  - Den räta linjens ekvation
  - Kägelsnitt - andragradskurvor
  - Cirkelns ekvation
  - Cykloid och berömda kurvor
  - Spiral
  - Tredimensionella koordinatsystem
  - Räta linjer och plan i rymden

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna