WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Cykloid, epicykloid, hypocykloid
Berömda plana kurvor

CYKLOID

Om en cirkel rullar på en rät linje beskriver en fast punkt på cirkelns periferi en cykloid.

Kurvan i parameterform med parametern φ = vridningsvinkel:

Om punkten är b avstånd från det rullande cirkelns origo:

Om cirkeln rulla utanpå resp. inuti en annan cirkel kallas de kurvor som den fasta punkten på cirkelns periferi beskriver epicykloid resp. hypocykloid.

EPICYKLOID

Om en cirkel rullar utanpå en annan cirkeln beskriver en fast punkt på cirkelns periferi en epicykloid.

Kurvan i parameterform med parametern φ.
R
är stående, r är rullande cirkelns radie.

KARDIOID

Kardioid är en epicykloid där cirklarna är lika stora.
(R = r = a)

Kardioids ekvation:

i parameterform:

i polärform:
   

 

HYPOCYKLOID

En hypocykloid är en kurva som beskrivs av en punkt på en cirkel som rullar på insidan av en annan cirkel

Kurvan i parameterform med parametern φ.
R
är stående, r är rullande cirkelns radie.


ASTROID

Astroid är en hypocykloid där förhållande mellan den fasta och rörliga cirkelns radier är 1/4.

i parameterform:

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna