WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

B
bas
    ~ (dignitet)
    ~ (likbent triangel)
    ~ (logaritmen)
    ~ (logaritmfunktion)
    ~ (parallellogram)
    ~ (positionssystem)
    ~ (potens)
    ~ (triangelhöjd)
baskant
basvektor
basvinkel, basvinkelsats
basyta (kon)
    ~ (cylinder)
    ~ (prisma)
begränsad talföljd
begränsad talmängd
begränsat intervall
ben (likbent triangel)
    ~ (vinkeln)
belopp (addition)
    absolut~
beloppsmedelvärde
benämnt tal
beroende variabel
bestämd integral
(storhets-)beteckningar
bevis
bijektiv avbildning
bild, bildmängd (avbildning)
biljon
binom
binomialformeln
binomialkoefficienten
binomialsats (~teorem)
binärt talsystem
bisektris (till vinkeln)
    ~ (i triangeln)
bisektris' längd (i triangeln)
bisektrissatsen
biss
blandad form
blandade andraderivatan
bokstavs-kvantitet
bokstavsräkning
borgenär
Brahmagupta formel
Bretschneider formel
Briggska logaritmen
bruten linje
bråk (bråkuttryck)
bråkform
bråktal
bråktalsexponent
brännpunkt (fokus)
    ~ (ellips)
brännpuntskorda
brännpunktsradie (ellips)
    ~ (parabel)
bryta ut en faktor
båge
    ~ (cirkel)
båglängd (cirkel)
båglängd (integral)
bågmått (radian)
bågvinkel
bågvinkelsatsen
bäring

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna