WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

E
e (talet e)
effektivvärde
effektstorhet (logaritmisk storhet)
egentliga bråk
ekvation
    algebraiska ~
    trigonometriska ~
ekvationslösning
    - linjära ekvation
    - linjära ekvationssystem
    - andragradsekvation
    - tredjegradsekvation
ekvationstyper
ekvivalenspil
ekvivalent
ekvivalenta ekvationer
ekvationssystem
element av mängd
    ~ av talföljd
    ~ av triangeln
elimination
elevationsvinkel
ellips
enhet
enhetscirkel (trigonometri)
enhetscirkel (funktion)
enhetsmatris
enhetspunkt
enhetssträckan
enhetsvektor
enkla harmoniska funktioner
enklaste bråkform
enpunktsform (räta linjens ekvation)
entydig funktion
epicykloid
Euklides' algoritm
Euklides axiom
Eulers formler
Eulers linje
Eulers polyederformel
evoluta, evolvent
evolution
exakt, exakt värde
excentricitet
    ~ (ellipsens)
excentriska cirklar
existenskvantor (existenskvantifikator)
expandera
explementvinklar
explicit funktion
exponent
    ~ (logaritmen)
    ~ (potens)
    ~ (rotexponent)
    räkna ut ~
exponentialfunktion
exponentialserier
exponentiell form
exponentiering
expressionav Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna