WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Förenkling av uttryck
Simplify any Algebraic Expression
Uttryck
Ekvation
Formel

Uttryck (expression)

En meningsfull sammanställning av talsymboler och tecken för räkneoperationer kallas uttryck.

Exempel:
sifferuttryck
bokstavsuttryck

Ett matematiskt uttryckt innehåller siffror, bokstäver men inget likhetstecken eller andra tecken för relationer.

Uttrycket benämns vanligen efter innehållande räkneoperationer. T.ex.: algebraiskt uttryck, rationellt uttryck, bråkuttryck, potensuttryck, logaritmuttryck, rotuttryck, men additionsuttryck kallas vanligen för summa eller flertermsuttryck.

Uttrycks värde
Att beräkna ett uttrycks värde innebär att utföra de angivna räkneoperationerna och att ge resultatet i enklast möjliga form.

Förenkling av uttryck (simplifiering)

Reducerering av uttrycket till en kortare form för någon vidare användning
  - genom att utföra räkneoperationer och eller tillämpa matematiska identiteter,
  - samt ordna bokstavsstorheter alfabetisk ordning och termerna efter fallande grad.


Exemplar:
(x - 3)² + 4x² - 2x + 1 x² - 8·x + 10
x² + 7x + 10 (x + 2)·(x + 5)
(a + b)·(a - b) a² - b²
sin²x + cos²x 1
2sin(x)·cos(x) sin(2·x)
e2x·e5y ex+5·y
Symplifiering med
hjälp av programmet Maple:
> expr:=2*x*(5-3*x)-2*x*(3*x-4);           
expr := 2*x*(5-3*x)-2*x*(3*x-4)
> simplify(expr);
18*x-12*x^2
Simplifiering med Maxima:

(%i1) ratsimp(2*x*(5-3*x)-2*x*(3*x-4));
Result

Simplifiering
med WolframAlpha solve
simplify(2*x*(5-3*x)-2*x*(3*x-4))

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna