WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

G
Gauss sats
Gausska talplan
gemensam delare
gemensam multipel
gemensam nämnare
generatris (cylinder)
    ~ (kon)
genomsnittligt värde
genus proximum
geodesi
geometri
geometrisk ort
geometrisk summa
geometrisk talföljd
geometriskt medelvärde
geometriskt medium
geometriskt medelvärde
geometriska konstruktioner
gon (nygrad)
grad (algebra, polynom)
    ~ (ekvation)
    ~ (polynomfunktion)
    ~ (vinkeln)
gradmått (vinkelstorhet)
gradient
graf
grafisk framställning
grekiska bokstäver
grundenhet, grundstorhet
grundpotensform
grundtal
gränsvärde
gyllene snittet
gånger
gångertecken
gäldenär
gällande siffra

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna