WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Geometri - Praktiska tillämpningar

Geodesi heter den vetenskapen om jordens uppmätning. Geodesin är tillsammans med astronomin en av de äldsta vetenskaperna.

Ekvatorn. Jordens geografiska ekvator utgörs av en cirkel längs jordens yta som överallt är belägen lika långt från nord- som från sydpolen. Ekvatorn utgör jordens största omkrets på 40 076 km. När man vill lägesbestämma (latituden) en ort på jordytan i nord–sydlig riktning utgår man från ekvatorn, som har latituden 0º.

Latitud är en breddgrad, geografisk bredd, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn som uttryckes i grader nordlig bredd (º n.br.) eller grader sydlig bredd (º s.br.), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet.

Longitud, är en längdgrad, geografisk längd, vinkeln mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian. Som internationell nollmeridian används sedan 1884 meridianen genom Greenwichs gamla observatorium i London. I Sverige har Stockholms gamla observatorium tjänstgjort som en nationell nollmeridian. Numera används dock endast Greenwich. Longituden räknas 180 grader öst om Greenwich och 180 grader väst om Greenwich. Longitudlinjen (meridianen) går alltså i nord-sydlig linje.

Bäring

På kompassen är varvet indelat i grader, med början vid norr och ökade mot öster. Bäring är vinkeln mellan norr och syftlinjen till ett föremål.

Ex.: En fyr som finns rakt österut från ett fartyg ligger på bäring 90 grader från fartyget, fartyget ligger på bäring 270 grader från fyren.

Distansminut

1 distansminut = 1 nautisk mil = av jordens omkrets vid ekvatorn = 1852 m.

distans = synonym för avstånd

Knop

1 knop = 1 .

Teodolit

En teodolit är en kikare, medelst vilken man kan mäta vinklar, dels i sidled, dels i höjdled. Kikaren är därvid vridbar omkring en vertikal resp horisontell axel.

Synvinkel är vinkeln mellan syftlinjerna från ögat (O) till två föremål A och B.
Elevationsvinkel är vinkeln i ett vertikalplan mellan en horisontell riktning (OX) och syftlinjen till ett föremål (A), som ligger ovanför horisonten.
Depressionsvinkel är vinkeln i ett vertikalplan mellan en horisontell riktning (OX) och syftlinjen till ett föremål (B) som ligger under horisonten.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna