WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

I
icke-reellt tal
icke-singulär matris
idempotent
identitet
ikosaeder
imaginära enheten
imaginära axeln
imaginärdel (av komplext tal)
imaginärt tal
implicit derivering
implicit funktion
implikationer
implikationssymbol
incidens
indata, invärde
index
indexbeteckning
indirekt mätmetod
induktionsaxiom
infimum
infinitesimalkalkyl
influensstorhet
injektiv avbildning
inkommensurabel
inkrement (tillskott)
innehållsdivision
innervinkel
inre derivatan
inre punkt (intervall)
inskriven cirkel (i triangel)
inskriven fyrhörning
inskriven polygon
integral
integralkalkyl
integraltecken
integrand
integrationsgräns
integrationskonstant
integrationsvariabel
intercept
interceptform (rätta linjes ekvation)
intersektion
intervall
intervallhalvering
intresse
invers (avbildning)
inversa funktioner
inversa hyperboliska funktioner
inversa trigonometriska funktioner
inversmatris
inverterade tal
invertering (analogi)
involution
invärde
irrationellt tal
irrationellt uttryck
isomeri
isoperimetrisk
iteration
J
jämn funktion
jämna tal
går jämnt ut

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna