WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

D
decibel (dB)
decimalbråk
decimaler
decimalform
decimaltalsystem
decimaltal
decimalutveckling
definition
definitionsmängd (funktion)
definitionsmängd (avbildning)
definitionsområde
dekadiskt tal
delare
delare till
delbarhet
delning
delningsformeln
delningsdivision
delsumma av serie
Δ delta
deltoid
determinant
de Moivres formel
depressionsvinkel
derivata
deriverbar
derivering
determinant
diagonal
diagonalmatris
diameter
differens (mängder)
    ~ (subtraktion)
    ~ (talföljd)
differenskvot
differensserie
differentia specifica
differential
differentialkalkyl
differentierbar
dignitet
dimension (i geometri)
dimension (i fysik)
dimensionsexponent
dimensionslös
diofantiska ekvationer
direkt mätmetod
direkt proportionalitet
direktris (kägelsnitt, andragradskurvan)
    ~ (cylinder)
diskriminant (andragradsekv.)
    ~ (tredjegradsekvation)
disjunkta mängder
diskontinuitet
diskret matematik
distansminut
distributiv
divergens
divergensfritt fält
divergent serie
    ~ talföljd
dividend
division
divisionsuppställningar
divisor
divisor till
dodekaeder
dubbelbråk
dubbelrot
duplicerad proportion
dyadiskt talsystem

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna