WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

    Formelsamlingar:
Triangelsolvering
Rätvinkliga trianglar
Snedvinkliga trianglar
Formelsamling
area och omkrets
Geometri - Grundbegrepp
Geometriska storheter
Figur Area Omkrets Anmärkningar
Triangel

o = a + b + c h = höjd till a
s = hälften av omkrets =
α + β + γ = 180º
Likbent triangel

o = a + 2b
Liksidig triangel

o = 3·a
Kvadrat
A = a2 o = 4·a
Rektangel
A = a·b o = 2a + 2b
Romboid
A = a·h o = 2a + 2b
Trapets
o = a + b + c + d
Trapetsoid
o = a + b + c + d  
Deltoid
(symmetrisk trapesoid)
o = 2a + 2b d1d2
Regelbunden polygon

o = n·a
    
n = antalet av sidor
r = radie av den omskrivna cirkeln
β = innervinkeln

Oregelbunden polygon
A = A1 + A2 + A3 + … o = a + b + c + d + … xy-planet se «polygon»
Cirkel
o = π ·d = 2π ·r  
Cirkelsektor
o = 2r + b  
Cirkelsegment


o = s + b kordans längd
bågens höjd
Cirkelring
o = π ·(D + d)  
Ellips
A = π ·a ·b Det finns ingen enkel formel

eller
 
Parabel
   

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna