WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

L
Lagranges restterm
Laplaceoperator
latinska, grekiska räkneord
latitud
led i ekvation
lemma (hjälpsats)
lg (10-logaritm)
liggande stol
likbent trapets
likbent triangel
likbelägna vinklar
likformighet
likformiga polygoner
likformiga termer
likformighetsfall (trianglar)
liknämniga bråk
liksidig polygon
liksidig triangel
likvinklig polygon
lillaxel (ellips)
limes
linje
linjes ekvation
linjär ekvation
    ~ funktion
linjära ekvationssystem
linjert beroende, linjärt oberoende
ln (logarithmus naturalis)
logaritmen
logaritmekvation
logaritmfunktion
logaritmisk derivering
    ~ spiral
    ~ storhet
logaritmlagar
logaritmskala
logaritmsystem
logisk evivalens
lodrät
longitud
Ludolphs tal (π)
långivare, låntagare
längd (längdenhet)
längd (geografisk)
    ~ (vektor)
lösa ut
lösning
lösningsmängd (ekvation)
    ~ (olikhet)

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna