WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Romerska siffror
Grekiska bokstäver

 

Α   α   alfa Η   η eta Ν   ν ny Τ τ tau
Β β beta Θ (θ) teta Ξ ξ ksi (Υ) υ ypsilon
Γ γ gamma Ι ι jota Ο ο omikron Φ φ () fi
Δ δ delta Κ κ kappa Π π () pi Χ χ ki
Ε ε epsilon Λ λ lambda Ρ (ρ) ro Ψ ψ psi
Ζ ζ zeta Μ μ my Σ σ (ς) sigma Ω ω omega

Latinska, grekiska räkneord

  Grundtal Ordningstal
  lat. grek. lat. grek.
1 unus eis, mia, hen primus protos
2 duo dyo secundus deuteros
3 tres, tria treis, tria tertius tritos
4 quattuor tettares quartus tetartos
5 quinque pente quintus pemptos
6 sex hex sextus hektos
7 septem hepta septimus hebdomos
8 octo okto octavus ogdoos
9 novem ennea nonus enatos
10 decem deka decimus dekatos
11 undecim hendeka undecimus hendekatos
12 duodecim dodeka duodecimus dodekatos
20 viginti eikosi vicesimus eikostos
60 sexaginta hexekonta sexagesimus hexekostos
70 septuaginta hebdomekonta septuagesimus hebdomekostos
100 centum hekaton centesimus hekatostos
500 quingenti pentakosioi quingentesimus pentakosiostos
1000 mille kilioi millesimus kiliostos
lat grek
halv (½) semi- hemi-
ensam solus eremos
enskild singularis monos
många, flera multi- poly-
epitritos
1 ½ hemiolios

Romerska siffror

Det romerska talsystemet var i allmänt bruk ända fram till 1500-talet.

De sju använda tecknen (bokstäver) betecknar fär olika talvärden:
I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Det finns ingen tecken för "ingenting" (noll).
Eftersom romerska tal har ett fast värde (alltså inte olika värde för olika position som de arabiska talen i decimalsystemet = våra tal), sker sammansättningen till andra tal efter följande regler:

1. Lika taltecken som återkommer omedelbart efter varandra (dock aldrig mer än tre gånger), ska adderas:

II = 2,   XX = 20,   CCC = 300.

Detta gäller dock bara tecknen I, X, C och M, aldrig V, L och D. Tecknet M kan skrivas mer än tre gånger (MMMMM = 5000).

2. Om en siffra placeras före en annan siffra med högre talvärde, eller mellan två siffror av högre talvärden, så minskar man den större med den mindre:

IV = 4,   IX = 9,   CXC = 190,   CM = 900,   CMIX = 909.

3. Står ett mindre taltecken efter ett större ska det adderas:

VI = 6,   XI = 11,   VIII = 8.

Ex.: MCMLXIV (1964), MCMXCIX (1999)
Numera används det romerska siffror i regel endast för att beteckna ordningstal i olika sammanhang, t.ex. Gustav VI Adolf, King Edward VII, Eroica II, etc.

Mer om romerska siffror: Legion XXIV - Roman Numerals Page
ROMAN NUMERALS AND CALENDAR
Compvter Romanvs

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna