WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

P
parabel
parallella (linjer)
    ~ (i rummet)
parallellförskjutning
parallellepiped
parallellkoordinater i rymden
parallellogram
parallellogrammetod
parallelltransversal
parallelltrapets
parameter
parameterform se parameterframställning
    ~ för cirkeln
    ~ för hyperbel
    ~ för räta linjes ekvation
parametern till en ellips
parameterframställning
parentes
part (del)
partialbråk, partialbråksuppdelning
partialnämnare
partialsumma
partiell derivata
Pascals triangel
pentagon
pentagonaltal
pentagram
perfekt tal
periferi
periferivinkel
periferivinkelsatsen
perimeter (omkrets)
periodicitet (trigonometri)
periodisk funktion
periodisk kurva
periodiska växelstorheter
periodiskt decimalbråk
permutationer
perpendikel
pH-värde (10-logaritm)
pi π talet
plan
plan figur
plan kurva
plan vinkel
planets ekvation
planimetri
Platonska kroppar
platsvärde
plustecken
pol
polyeder
polygon
polygonmetod
polynom
polynomdivision
polynomekvation
polynomfunktion
polära axeln
polära formen av komplext tal
polära koordinater i planet
positionssystem
positivt tal
postulat
potens
potensfunktion
potensserie
potential
ppm (part per million)
praktisk matematik
prefix
prim (derivata)
primfaktorer
primitiv funktion
primtal
principalvärde (arcusfunkt.)
principalvärde (logaritmfunkt.)
prioritering
prisma
prismatoid
problem
problemlösning
procent
procentare
procentenhet
procentform
produkt
produkten av polynomer
produktmängd
produkttecken
progression
projektion
promille
proportion
proportionalitet
proportionalitetskonstant
proportionslära
Ptolemaios sats
punkt (i geometri)
punkterad omgivning
punktmängd
punktprodukt (skalärprodukt)
punkts läge
pyramid
pyramidaltal
Pythagoras' sats
påstående (tes)
Q
Q.E.D. (Quod Erad Demonstrandum)
Quatuor Species

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna