WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Gyllene snittet

Gyllene snittet är delning av en sträcka (AB = p + q), så att kvadraten på den större delen (AC = q) är lika med produkten (rektangeln) av den mindre delen (CB = p) och hela sträckan (AB = p + q);
eller med annat ord så att hela sträckan (p + q) förhåller sig till den större delen (q) som den större delen (q) till den mindre delen (p).rötterna är: och ,     2 < 0

Förhållandet mellan den större och den mindre delen är
är den gyllene kvoten (golden ratio).

Talet (fi) är ett algebraiskt irrationellt tal.

Konstruktion

Dela sträckan AB i gyllene snitet

Drag BC AB och gör BC = . Tag C till medelpunkt för en cirkel med CB till radie. Drag och utdrag AC; den skär cirkeln i D och E. Tag A till medelpunkt för en cirkel med AD till radie. Denna cirkel skär AB i F. Vi påstår nu, att sträckan AB är delad i gyllene snittet i punkten F.

Av lösningen framgår, att cirkeln C tangerar AB i B.
AB² = AD · AE (kordasatsen)
eller a² = x(x + a)
  x² = a(a - x)

Pentagram

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna