WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Multiplikation
(mångfaldigande)
Aritmetik
    Addition
    Subtraktion
    Division

Att multiplicera en storhet (ett tal) med en annan är att söka den storhet, som innehåller den ena av storheterna lika många gånger, som den andra anger.

 5704 · 487 = 2777848   

Produkt

Storheten (talet), genom vars sammanläggning resultatet uppkommit, kallas multiplikand; och talet, som utvisar hur många gånger sammanlagningen bör verkställas, kallas multiplikator. Resultatet kallas produkt (istället för summa).

När man multiplicerar ett tal, är det i verkligheten detsamma som att addera det ett givet antal gånger.
4 + 4 + 4 + 4 + 4  uppfattas som 5 gånger 4 och skrivs kort 5 · 4.
 
5 · 4 = 20   utläses   "fem multiplicerad med fyra är lika med tjugo" (fyra anses vara multiplikatorn) eller
  "fem gånger fyra är lika med tjugo" (fem anses vara multiplikatorn)
Multiplikatorn är alltid ett obenämnt tal.
Multiplikanden kan vara ett heltal, ett rationellt eller reellt tal, men även mer allmänt vad som helst för vilket addition är meningsfull (komplext tal, polynom, matris, modul etc.).

Multiplikanden och multiplikatorn kallas med ett gemensamt namn faktorer.

Om multiplikatorn är ett heltal, kallas produkten även för multipel (eller mångfäld).
      t.ex. 24 är multipel av 12, 6,25 är multipel av 1,25 och 5a är multipel av a

Multiplikationstecknet "·" är en "punkt på mitten". Multiplikationstecknet kallas även gångertecken.

Ibland skrivs tecknet × (Andreaskors, kryss) t.ex. på miniräknare men detta bör dock ej användas i skrift
      Tecknet × förekommer för att ange format och utläses även då "gånger" (24 mm × 36 mm) men är i detta fall inte någon multiplikationstecken.
Vektorprodukten betecknas med × (uttalas "u kryss v")
Ofta är multiplikationstecknet utelämnat och underförstått:
      Faktorerna sätts då i regel tätt ihop: xyz (= x·y·z)
När multiplikationstecknet är utelämnat före en förkortning skiljs den föregående faktorn från förkortningen: 2 log x,    bc tan A
Multiplikationstecken kan inte utelämnas före tal, ej heller mellan bråk: 7·238x,     y·4,7c,   

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna