WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

U
udda funktioner
udda tal
undandragande
union (mängder)
underdeterminant
uppdela i faktorer
uppfylla ekvationen
upphöjning
uppställningar
   additionsuppställning
   divisionsuppställningar
utdata, utvärde
utsaga
uttryck
uttrycks värde
utveckla (expandera)
utvecklad form (positionssystem)

 

V
V.S.B.
variabel
variationen av x
variationer
varv
vektor
vektoraddition
vektorfält
vektorprodukt
Venn-diagram
vertex (ellips)
    ~ (hyperbel)
    ~ (parabel)
vertikal
vertikalvinklar
vidskriven cirkel
villkorsekvationer
vinkel
    ~ i rummet
    ~ mellan två räta linjer
    ~ mellan två räta linjer i planet
vinkelben
vinkelfrekvens
vinkelkoefficient
vinkelmått
vinkelrät
vinkelspets
vinkelsumman (i triangeln)
virvelfält, virvelfritt
visare
volym - volymenhet
vridning
vridningsstyrka
vågrät
vägningstal
vägt medelvärde
väntevärde
värdeförråd, värdemängd
värdemängd (avbildning)
värdesiffra
värdesättning, värdetilldelning
värdetabell
växande talföljd
växelstorheter
att växla (vid addition)

 

X
x-koordinat

 

Y
y-koordinat
yta
ytformeln
yttervinkel
yttervinkelsats

 

Z
zon
Å
återstod
Ä
ändliga serier
ändpunkt (intervall)
äkta bråk
äkta ekvationer
äkta delmängd
Ö
öppen polygon
öppet påstående
överslagsräkning
överskott

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna