WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

N
n:te rot
nabla, nablaoperator
naturlig logaritm
naturliga tal
negation
negativt tal
neper (Np)
nepers tal
Newton-Raphson metod
Newtons binomialteorem
nivåytor
noll
nollmatris
nollställe
nollvektor
normal (i planet)
    ~ (till planet)
normalform (andragradsekv.)
    ~ av polynomfunktion
    ~ (räta linjen)
normalplan
n-tipel
numerisk lösning
nygrad
närliggande sida
närliggande vinklar
nämnare
nämnare (divisor)
närmevärde

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna