WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

F
faktor
faktorisera
faktorisering av heltal
fakultet
falska rötter
fasvinkeln
fel, felgräns
Fibonacci-följden
figur
    plan ~
    solid ~
figurtal, figurligatal eller figurativa tal
finit matematik
flertermsuttryck
flertydig funktion
fokus
formel
fotpunkt
frekvens (periodiska funktioner)
frekvens (växelstorheter)
fri vektor
fråndragning
full vinkel
fullståndig fyrhörning
funktion
funktionsbeteckning
funktionsvärde
fyrhörning el. fyrsiding
fält, vektorfält
fältstorhet (logaritmisk storhet)
följd
följdsats (korollarium)
fördelning (analogi)
förenkling av uttryck
förhållande
förkorta bort ett uttryck
förkorta bråk, förlänga bråk
första axel
förstagradsekvation


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna