WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

T
tal
talaxel
talbeteckningssytem
talföljd
tallinje
talmängder
talpar
talplan
talvärde av komplext tal
tangens
tangenssatsen
tangent
tangent till en cirkel
tangentfyrhörning
tangent-sekant-satsen
tangentvinkel
tangerande cirklar
Taylors formel
Taylorserie
tensor
teorem
teoretisk matematik
term (i analogi)
term (i uttryck)
term (i serie)
tes
tetraeder
    regelbunden ~
tetragon
Thales-sats
tidsperiodiska storheter
tillskott (inkrement)
tillväxtfaktor
tilläggsenheter
tillämpad matematik
tiopotens
tiopotensform
tiosystem
topptriangelsats
toppvinkel
total differental
transcendenta ekvationer
    ~ funktioner
    ~ operationer
transponerade matris
transversal
transversalaxel
transversalsats
trapets (parallelltrapets)
trapetsoid
trappa (divisionsuppställning)
trappfunktion
tredimensionella koordinatsystem
tredjegradsekvation
triangel
triangelolikheten
triangelolikheter (vektor)
triangelns area
triangeltal, triangulärtal
trigonometri
trigonometriska ekvationer
trigonometrisk form (komplext tal)
trigonometriska funktioner
    ~ ettan
    ~ identiteter
trinom
triljon
trippelrot
trubbvinklig triangel
trubbig vinkel
tyngdpunkt
tyngdpunktsformeln
tvåpunktsform (räta linjens ekvation)
tvärsumma
täljare
täljare (dividend)
tärning

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna