WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Tetraeder
Geometri - grundbegrepp
Rymdgeometri
Polyeder

Tetraeder (fyrplaning) är en polyeder som begränsas av fyra plana sidoytor (trianglar). Den har fyra hörn och sex kanter. Tetraeder är en tresidig pyramid.
Höjden av en tetraeder är avståndet från en hörn till motstående yta (basyta).

En regelbunden tetraeders sidor är liksidiga trianglar. Då man i dagligt tal talar om en tetraeder avser man oftast en regelbunden tetraeder.
Om två tetraeder har lika stora basytor och höjder är (deras volym) lika stora.

Volym

En tetraeder med två lika stora tetraedrar kan kompletteras till en tresidig prisma vars basytor är kongruenta med tetraedrars basytor och höjderna är lika.

    (om ΔABC ΔDEF och AD = BE = CF)
En tetraeder med fem lika stora tetraedrar kan kompletteras till en parallellepiped vars kanter motsvarar tetraeders kanter.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna