WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

1 som enhet 10-logaritmen
A
abskissa
absolut konvergent serie
absolutbelopp
    ~ av komplext tal
    ~ av vektor
absolutfel
absurditet
addend
adderbara
addition
additionsmetod (ekvationslösning)
additionstecken (plustecken)
additionsuppställning
additiv invers
adjunkt matris, adjungerade matris
algebra
algebraiska ekvationer
algebraiska funktioner
algebraiska operationer
algebraisk summa
algebraiskt tal
algebraiskt uttryck
algebrans fundamentalsats
allkvantor (allkvantifikator)
allmän form
    ~ av räta linjes ekvation
    ~ av andragradsekvation
allmänt bråk
algoritm
alternatvinklar
alternerande serie
alternering (analogi)
amplitud (periodisk funktion)
amplitud (topvärde)
analogi
analys
analytisk geometri
andra axel
andraderivata
andragradsekvationen
andragradskurvor
annullering
antagande (hypotes)
antal
antilogaritm
approximera
arabiska siffror
arcusfunktioner
area - areaenheter
area sinus hyperbolicus
areafunktioner
areaformeln
areasatsen
Argand diagram
argument (komplext tal)
    ~ (variabel)
aritmetik
Arkimedes konstant
Arkimedes spiral
artificiell logaritm
aritmetisk summa
aritmetisk talföljd
aritmetiskt medelvärde
associativ
astroid
asymptot
avbildning
avskärningsform (av räte linjes ekv.)
avstånd (på planet)
avstånd (i rummet)
avståndsformeln
avtagande talföljd
avrundning
axel (rak cirkulär cylinder)
    ~ (rotation)
    koordinat~
axiom
    Euklides axiom och postulat
    Hilberts axiomsystem

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna