WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

areafunktionerna
kedjelinjen
Hyperboliska
och inversa hyperboliska funktioner
Trigonometriska funktioner
Hyperbel

Hyperboliska funktioner definierade med hjälp av enhetshyperbeln (x² - y² = 1)

Liksom trigonometrisk sinus och cosinus kunna betraktas som koordinater för en utefter enhetscirkeln löpande punkt, kunna hyperbolisk sinus och cosinus uppfattas som koordinater för en utefter den liksidiga hyperbeln (enhetshyperbeln = x² - y² = 1) löpande punkt.

Definition:

hyperbolisk sinus
(sinus hyperbolicus)
- < x < +
hyperbolisk cosinus
(cosinus hyperbolicus)
- < x < +
hyperbolisk tangens
(tangens hyperbolicus)
- < x < +
(cotangens hyperbolicus) - < x < +
   x ≠ 0
(secans hyperbolicus) - < x < +
(cosecans hyperbolicus) - < x < +
Serier:
;   gäller för alla x
;   gäller för alla x
De hyperboliska funktionerna har inga reella perioder. Däremot har sinh x och cosh x perioden 2π i och tanh x och coth x perioden π i. (i är den imaginära enheten)
Det förekommer även beteckningar som sh, ch, th, cth, sch och csch.

Hyperbelsektorns area

Arean x (streckat på figuren) kan räknas ut med hjälp av integraler*:

därifrån


 

_______________________
*

Formler


(hyperboliska ettan)(De Moivres formel)

De inversa hyperboliska funktionerna (areafunktionerna)

De kallas så på grund av sitt sammanhang med hyperbelsektorns area

Definitioner och benämningar

alternativa beteckningar:
Räknedosor  Maple
Mathematica 
MuPad
MathCad
Matlab
y = arsinh x =  area sinus hyperbolicus,
betyder, att x = sinh y
sinh-1 x arcsinh x asinh x
y = arcosh x = area cosinus hyperbolicus,
betyder, att x = cosh y
cosh-1 x arccosh x acosh x
y = artanh x = area tangens hyperbolicus,
betyder, att x = tanh y
tanh-1 x arctanh x atanh x
y = arcoth x = area cotangens hyperbolicus,
betyder, att x = coth y
coth-1 x arccoth x acoth x
y = arsech x area secans hyperbolicus,
betyder, att x = sech y
sech-1 x arcsech x asech x
y = arcosech x area cosecans hyperbolicus,
betyder, att x = cosech y
csch-1 x arccsch x acsch x

Kedjelinjen

är en plan kurva, som intas av en kedja, som under linverkan av enbart tyngdkrafter hänger mellan två punkter. Ekvationer för en kedjelinje kan uttryckas med hjälp av den s k hyperboliska cosinusfunktionen:
varvid a är y-interceptet.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna