WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

H
halvcirkel
halvlinje
harmonisk funktion
harmoniskt medelvärde
harmonisk serie
harmoniska svängningar
heltal
heltalspotens
helt rationellt uttryck
heptagon
Heron's formel
hexadecimalt talsystem
hexaeder
hexagon
hexagonaltal
Hilberts axiomsystem
hjälpsats (lemma)
homogent polynom
homolog
horisontal
l'Hospitals regel
för hundradet
huvuddiagonal
hyfsning (ekvation)
hyperbel
hyperbelsektorns area
hyperbolisk sinus
hyperbolisk spiral
hyperboliska ettan
hyperboliska funktioner
hypocykloid
hypotenusa
hypotes
härledda enheter
högersystem
    ~ i rymden
höjd (parallellogram)
    ~ (polygon)
    ~ (prisma)
    ~ (trapets)
    ~ (triangeln)
höjdsatsen
hörn (polyeder)
    ~ (polygon)
    ~ (triangel)

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna