WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Tallinje

De reella talen kan åskådliggöras på en talaxel även kallad tallinje.

Mängden reella tal av reella tal kan avbildaspunkterna på en rätt linje, tallinjen.
Denna avbildning är en bijektion, varmed menas, att mot varje tal svarar precis en punkt, mot varje punkt svarar precis ett tal.

De reella talen utgör en ordnad mängd. Vi säger, att a < b (läs: a är mindre än b) om b - a > 0. På tallinjen ligger då a till vänster om b.

På tallinjen finns:

  1. utgångspunkt (O, origo, begynnelsepunkt , nollpunkt)
    (origo(lat.) betyder ursprung, begynnelse)
  2. enhetspunkt (E) och
  3. positiv riktning, som visas med en pil.
tallinje

OE kallas enhetssträckan.
Med abskissan för en punkt på tallinjen förstås punktens avstånd till origo; avståndet räknas med sitt vederbörliga (+ eller -) tecken.

På linjen i positiv riktning från O ligger alla positiva tal.

De negativa talen ligger på linjen i negativ riktning från O.
På tallinjen ovan är talen -1, +0,5 och sqrt(2) inritade.

På tallinjen ligger de negativa talen på ena sidan (vanligen den vänstra) och positiva talen på den andra sida.

Inverterade talet:

Två storheter sägs ha reciproka (inverterade) värden om produkten av dem är lika med 1.

Så är t.ex. talen 11/4 och 4/11 reciproka, eftersom (11/4)·(4/11)=1.

Om produkten av två tal är 1, sägs vardera talet vara inverterade talet till det andra talet.

Inverterade talet till 2/3 är 3/2.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna