WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Bråkform
Blandad form
Decimalform
Potensform
Procentform
Talbeteckningar - Tal i olika form Tal - Talsystem
Romerska siffror
Bråk (bråkuttryck)
Matematiska symboler

Siffror

Siffror och kombinationer av siffror används för att ange tal.

Siffrorna 0, 1, 2 ... 9 som läses nolla, etta, tvåa ... nia, är symboler för talen noll, ett, två, ... nio.
Man bör skilja mellan siffran och det tal som siffran symboliserar.
Man bör inte heller tala om t ex siffran 15 (femton) eller om stora och små siffror när man avser talen. 15 är en beteckning bildad av två siffror.

T ex: 2   -23   2,3   2/3     23 är tal skrivna med siffror.

Tal kan också anges med hjälp av andra tecken och symboler än siffror. t ex och π.

Bråkform

Ett tal kan skrivas i bråkform.

T ex:

Enklaste bråkform
Då ett bråk är skrivet med täljare och nämnare som positiva heltal, och täljaren och nämnaren inte är delbara med samma heltal, större än 1, sägs bråket vara skrivet i enklaste bråkform eller kortare enklaste form. Det kan även sägas vara "förkortat så långt som möjligt".

Blandad form

Är talet större än 1 och skrivet som ett positivt heltal och ett bråk mindre än 1 sägs vara skrivet i blandad form. Bråkdelen skrivs härvid vanligen i enklaste form. På motsvarande sätt skrivs tal mindre än -1 i blandad form.

T ex: och är tal skrivna i blandad form.

Då tal skrivs i blandad form bör snett bråkstreck (/) inte användas.

Decimalform

Det rationella talet en fjärdedel (i bråkform 1/4) skrivs i decimalform 0,25 (läses: "noll komma tjugofem"). Siffrorna efter decimaltecknet kallas decimaler. De numreras från vänster till höger och kallas då första decimal, andra decimal osv.

T ex:

Tal med många siffror skrivs ofta med siffrorna, från decimaltecknet räknat, grupperade tre och tre.
     T ex: 5 000 000;     0,000 06

Varje reellt tal kan utvecklas i decimalform med en decimalutveckling, som är

Att en decimalutveckling inte är avslutad kan markeras med tre punkter efter den sista angivna decimalen.

Potensform

Tal i potensform menas vanligen upphöjandet av den lämpligaste basen. Ett tal i potensform representerar ofta en upprepad multiplikation.

t ex: 125 = 53   0.125 = 2-3    

Grundpotensform (Scientific notation)

Ett tal skrivet som en produkt av ett tal a i decimalform och en tiopotens med heltalsexponent sägs vara skrivet i grundpotensforma är mellan noll och tio (1 ≤ a < 10).

t.ex. 135 = 1,35 · 102
     0,031 = 3,1 · 10-2

Varje positiv decimaltal kan skrivas i denna form. (100000 = 10 5)

Tiopotensform

I stället för grundpotensform används även tiopotensform som dock också används för tiopotenser med exponent som inte är heltal.

t.ex. 135 ≈ 10 2,130

Procentform

En kvot av två storheter eller tal anges ibland i procentform, särskild då man vill ange storleksförhållanden, t ex vid en förändring.

Procenttecknet (%) utläses procent och betyder hundradelar.

Talet före procenttecknet anger antalet procentenheter.

t.ex. vid en förändring ( 1/4 = 0,25 = 25 % .)

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna