WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Problemlösningsschema

(ur G.Polya: "Problemlösning")


ATT FÖRSTÅ PROBLEMET

För det första. Du måste förstå problemet.

Vad är det som söks? Vad är det som är givet? Hur lyder villkoret? Är det möjligt att uppfylla villkoret? Är villkoret tillräckligt för att bestämma den obekanta? Eller är det otillräckligt? Eller överflödigt? Eller motsägelsefullt?

Rita en figur. Inför lämpliga beteckningar.

Dela upp villkorets olika delar. Kan du skriva ner dem?


ATT GÖRA UPP EN PLAN

För det andra. Sök sambandet mellan de givna uppgifterna och den obekanta. Du kan bli tvungen att hitta på ett hjälp problem ifall du inte kan finna sambandet direkt. Slutligen skall du komma fram till en plan för lösningen.

Har du sett detta förut? Har du sett samma problem i en något annorlunda form?

Känner du till något närbesläktat problem?
Känner du till någon sats som skulle kunna användas?

Betrakta den obekanta! Försök finna ett känt problem med samma eller liknande obekanta storhet.

Här är ett närbesläktat problem som är löst förut. Skulle du kunna använda det? Skulle du kunna använda dess resultat? Eller dess metod? Skulle du kunna införa någon hjälpstorhet för att kunna använda det?

Skulle du kunna formulera om problemet? Skulle du kunna formulera om det ytterligare? Gå tillbaka till definitionerna.

Om du inte kan lösa det givna problemet, försök först lösa något liknande problem. Kan du komma på något närbesläktat problem som är lättare att angripa? Ett allmännare problem? Ett mer speciellt problem? Ett analogt problem? Skulle du kunna lösa en del av problemet? Behåll endast en del av villkoret, förkasta den andra delen. I vilken grad är den okända storheten då bestämd, hur kan den variera? Skulle du kunna härleda någonting använd bart ur de givna uppgifterna? Kan du komma på andra data, lämpliga för att bestämma den okända storheten? Skulle du kunna ändra den obekanta eller det givna, eller bådadera om nödvändigt, så att den nya okända storheten och de nya givna uppgifterna ligger närmare varandra?

Använde du alla de givna uppgifterna? Använde du hela villkoret? Har du tagit hänsyn till alla nödvändiga begrepp som ingår i problemet?

ATT GENOMFÖRA PLANEN

För det tredje. Genomför planen. När du genomför den plan som utformats för lösningen så kontrollera varje steg. Kan du klart se att steget är korrekt? Kan du bevisa att det är riktigt?

ATT SE TILLBAKA

För det fjärde. Granska den funna lösningen.

Kan du kontrollera resultatet? Kan du kontrollera bevisföringen?

Kan du härleda resultatet på något annat sätt? Kan du se det direkt?

Kan du använda resultatet eller metoden för något annat problem?

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna