WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Beräkning av rätvinkliga trianglar
- Area och omkrets
- Triangelsolvering
- Snedvinkliga trianglar
- Derivator
Givet Sökt Lösning
a,b
α β = 90º- α
β α = 90º- β
c
Area
a,c
α β = 90º- α
β α = 90º- β
b
Area
a, α
b b = a·cot α
c
Area
b, α
a a = b·tan α
c
Area
c, α
a a = c·sin α
b b = c·cos α
Area

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna