WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Derivator av elementära funktioner

Derivering
Funktion Derivata Funktion Derivata
C (konstant) 0 arcsin x Darcsinx
xn nxn-1 arccos x Darccosx
1/x D(1/x) arctan x Darctanx
1/(xn) D1/(xn) arccot x Darccotx
sqrtx Dsqrtx arcsec x Darcsecx
x^(1/n) D(x^(1/n)) arccosec x Darccosecx
ex ex sinh x cosh x
ax ax ln a cosh x sinh x
ln x 1/x tanh x 1 - tanh2 x
logax Dlogax coth x 1 - coth2 x
lg x Dlgx arsinh x Darcsinhx
sin x cos x arcosh x Darccoshx
cos x - sin x artanh x Darctanhx
tan x 1 + tan2 x arcoth x Darccothx
cot x - 1 - cot2 x produkt
f(x)·g(x)
Dprodukt
sec x tan x · sec x kvot kvot Dkvot
cosec x - cot x · cosec x Sammansatt funktion
f(g(x))
Dsam

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna